تبلیغات
عمران نقشه برداری - روش تحقیق
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 28 آذر 1390
تحقیق در لغت به معنای درست و راست گردانیدن،پیدا کردن ، یافتن یاجستجوی حقیقت آورده شده است. تعاریف به عمل آمده از تحقیق و پژوهش فراوانند. تحقیق به روش علمی را مجموعه مقررات و قواعدی دانسته اند که چگونگی جستجو برای یافتن حقایق مربوط به پک موضوع را نشان م دهد.در جایی دیگر آن را حقیقت پژوهی نامیده اند و گروهی از دانشمندان اینگونه تحقیق را عملی منظم که در نتیجه آن پاسخ هائی برای سوالات مندرج در موضوع تحقیق بدست خواهد آمد تعریف کرده اند.

درهرصورت مشخص است که وجه اشتراک در همه این تعاریف جستجوی حقیقت است و حقیقت پک پدیده ذهنی است که با واقعیت ( یعنی وجود عینی ) مطابقت دارد.( هرچند ممکن است این امر در علوم تجربی صحیح باشد لیکن در علوم نظری چنین نیست) به هرحال مانیز در روش تحقیقی که بحث خواهیم کرد بدنبال افتن حقیقت خواهیم بود. به صورت خلاصه منظور ما از روش علمی تحقیق، مجموعه قواعد و رویه ای است که محقق برای جمع آموری حقایق و واقعیت ها دنبال می کند تا سپس آنها را تفسیر ، تبین و اثبات نماید.
اولین مرحله از تقسیم بندی تحقیق را می توان منوط به هدف از انجام تحقیق دانست.بدین صورت که آیا هدف از انجام تحقیق علائق علمی محقق است یا احتیاجان عملی . بدین شکل که محقق برای موشکافی در تجربیات خود و دیگران ، کنجکاوی های علمی ویا الهامات وفرضیات علمی محض بنبال اجرای تحقیق است و یا اینکه هدف کسب اطلاعاتی است که بتواند مشکل یا مسئله فوری را حل نموده ویا زمینه را برای تصمیمم گیری در مورد یک موضوع یا مسئله خاص فراهم نماید. چنانچه هدف اول مد نظر باشد با تحقیق بنیادی یا Basic Research روبرو هستیم که در تعریف آن گفته میشود: " تحقیقی است که برای گسترش و بسط دانش یا علوم پایه در یک نظام و بخاطر فهم آن طرحریزی می شود.ممکن است همه یا بخشی از این دانش در آینده کاربد داشته باظد ولی معمولا خود محقق در کاربرد نقشی ندارد." اکا چنانچه تحقیق برای هدف دوم انجام شود آنرا تحقیق کاربردی یا Applied Research می نامند و در تعریف آن گفته می شود: " این نوع تحقیق برروی یافتن راه خل مسائل فوری با ماهیت عملی متمرکز می شود و بنابراین این تحقیقات جنبه عملی داشته و معمولاخود محققین درکاربرد نتایج دخیل می باشند.

شكل بندی همواره باید شامل عنوان بندی های مشابه  بخش های زیر باشد :

1- موضوع تحقیق ( Project Title ):
ذیل این عنوان می بایست عنوان دقیق تحقیق خود را ذكر كنید. برای مثال :
Project Title: Women Role in Southeast Thailand

2- توضیح موضوع و اهمیت آن ( Importance and Statement of Topic ):
در این بخش می بایست جوانب موضوع ، چگونگی ارتباط آن با رشته تحصیلی مورد نظر ، و اهمیت موضوع به لحاظ علمی و كاربردی را توضیح دهید. روشن کنید چرا این موضوع باید برای استاد راهنمای بالقوه ی شما جذاب باشد؟ چه مشکل یا مساله ی جدیدی را می خواهید مطرح کنید؟ و چرا حل آن مهم است؟

3- ادبیات تحقیق و پژوهش های مرتبط ( Review of Literature and Relevant Topics):
زیر این عنوان ، باید توضیح مختصر اما جامعی همراه با رفرنس دهی صحیح آکادمیک (استاندارد هاروارد) درباره پژوهش هایی كه پیش از شما روی این موضوع و موضوعات نزدیك به آن انجام شده بدهید. در این بخش در واقع باید به ذكر پژوهش هایی بپردازید كه شما قصد دارید یافته های آن ها را تكمیل كنید ، اشتباهات آن ها را رفع نمایید و یا نتایج آن ها را رد كنید. این قسمت باید به استاد راهنمای بالقوه ی شما اثبات کند که شما مطالعه و احاطه ی کافی به مطلبی که موضوع پژوهش است را دارید. بیشترین استفاده از منابع تحقیق (که در قسمت آخر می آیند)، چه کتاب باشند چه مقاله، نشریه، ویدئو یا هر مورد دیگر، در این قسمت انجام می شود.

4- اهداف و فرضیه ها ( Aims and Hypothesizes ):
در این بخش باید به ذكر نتایجی بپردازید كه فكر می كنید از تحقیق خواهید گرفت. توضیح دهید كه از انجام تحقیق چه هدفی دارید؟ به كدام سمت حركت می كنید؟ و فكر می كنید به كجا خواهید رسید؟ چه گزاره هایی را ممکن است رد یا اثبات کنید؟ باز هم توضیح دهید پژوهش شما دقیقاً چه کارآیی (هایی) خواهد داشت.

5- روش ها و ابزار های تحقیق ( Methodology ):
در این قسمت توضیح دهید كه در انجام پروژه از چه روش های علمی سود خواهید برد و چه ابزارهایی را برای رسیدن به اهداف تحقیق به خدمت خواهید گرفت. این ها می بایست روش های استاندارد تحقیق باشند که در مورد خاص تحقیق شما کاربرد دارند.

6- منابع( References ):
فهرستی از منابعی كه در نوشتن پروپوزال از آنها استفاده کرده اید، پایه ی مطالعات قبلی شما هستند یا اینکه فكر می كنید از آن ها استفاده خواهید كرد را الفبایی و منظم كنید و در این بخش بیاورید. رفرنس دهی می بایست با استاندارد هاروارد منطبق باشد.

فرمت :
1-مفدمه- آغاز تحقیق از کجاست؟

2-تعیین موضوع تحقیق-هدف از انتخاب موضوع چیست؟-منابع برای انتخاب موضوع کدامند؟

3- بیان مسئله تحقیق- چرا بیان مسئله تحقیق مهم است-دربیان مسئله تحقیق چه موضوعاتی باید مطرح شوند؟

4- اهداف تحقیق-تعریف هدف و تقسیم بندی انواع آن را بیان کنید-فواید و خصوصیات اهداف رامشخص نمائید.

5-فرضیه یا سوالات مهم-تعریف فرضیه انواع آن و حصوصیات یک فرضیه خوب

6- تعریف مفاهیم و متغیر ها- تعریف شرح و عملی مفاهیم ومتغیرها

7- تعریف متغیر و انواع آن

8-مقیاس اندازه گیری-تعریف مقیاس اندازه گیری و انواع مقیاس ها

9-جامعه مورد مطالعه-تعریف جامعه آماری ، واحد مورد مطالعه

10- روش های جمع آوری اطلاعات-محاسن ومعایب هریک از روش ها چیست؟

11- روش های تجزیه وتحلیل دادها-اطلاعات را چگونه طبقه بندی و به رایانه بسپاریم؟

12-مرور بررسی های قبلی-نحوه بیان مرور بر بررسی های قبلی چگونه است؟

13-برنامه ریزی اجرا-مطالعه راهنما و پیش آزمون چگونه است؟

14-ملاحظات اخلاقی-اهمیت ملاحظات اخلاقی در چیست؟

15-محدودیت های تحقیق-محدودیت هادرمراحل مختلف تحقیق کدامند؟

16 گزارش نویسی - نحوه نوشتن یک مقاله تحقیقی و پایان نامه تحصیلی چگونه است؟

دنبالک ها: پیشگامان رهایی، کلاس روش تحقیق، ویکی پدیا،
ارسال توسط محمودرضا ذبیحی پور
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبمستر

عکس

خرید vpn

قالب وبلاگ